‘Ik wil ontdekken welke gebeurtenissen grote invloed hebben op ondernemers’

prof. dr. Josette Dijkhuizen

Wat betekent duurzaam ondernemen?

Als we het hebben over duurzame inzetbaarheid, dan bedoelen we daarmee het tot het einde van het werkzame leven inzetbaar houden van mensen in hun werk. In het kader van de leerstoel gaat het om het inzetbaar blijven in het werk als ondernemer.

Er is relatief meer aandacht voor de ontwikkeling van mensen in loondienst dan voor die van ondernemers. Terwijl die aandacht voor ondernemers juist belangrijk is. Hun werk stelt namelijk andere eisen dan dat van iemand in loondienst. Gelukkig zijn er steeds meer coaches die ondernemers coachen op zowel zakelijk als persoonlijk vlak. Zoals de coaches waar Movir mee samenwerkt en je als verzekerde gebruik van kunt maken. Zij helpen je als verzekerde om duurzaam inzetbaar te blijven. Zo kan je vol passie en energie, en met goede bedrijfsresultaten, aan de slag blijven.

Aan de slag met data

Tot vrijdag 3 november 2023 konden ondernemers de vragenlijst voor het onderzoek invullen. Hiervoor kregen ze per e-mail een uitnodiging. Ook vonden ze een oproep in de Vooruit. Veel ondernemers hebben dat gedaan. Daar zijn we heel blij mee. Op basis van die data kunnen Josette en het onderzoeksteam een goed beeld krijgen van de loopbaan van ondernemers. Met dit onderzoek hopen de onderzoekers inzicht te krijgen in richtingen voor oplossingen en interventies die ondernemers helpen om duurzaam inzetbaar te blijven. Zodat zij vitaal en met een gezond bedrijf kunnen ondernemen tot het einde van hun werkzame leven.

Volledig anoniem

Heb je de vragenlijst ingevuld? Je kunt erop rekenen dat Josette en het onderzoeksteam vertrouwelijk omgaan met je gegevens en antwoorden. Hoe ze dat doen lees je in het privacy statement van de Tilburg University. Zo kijken ze in het onderzoek niet naar individuele ondernemers, maar naar de gehele groep ondernemers of naar subgroepen. De informatie en resultaten zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Het onderzoek is dus volledig anoniem. Josette en het onderzoeksteam gebruiken je gegevens alleen voor wetenschappelijke doeleinden. Movir krijgt dus ook geen informatie die tot individuele personen herleidbaar is.

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? Deze vind je vanaf eind 2023 op movir.nl. Ook delen Josette en wij deze via LinkedIn.